Szatmár Megyei Ökumenikus Kórustalálkozó (SZÖK)

A Hermann Musik Egyesület szervezésében és finanszírozásában 2016 őszétől kezdődően kétévente kerül megrendezésre a kórustalálkozó.

A Csomaközön megszervezett találkozó a Szatmár megyei kórusoknak kíván lehetőséget teremteni a szakmai tapasztalatcserére.

"Egy ilyen találkozó fontos lehet minden kórus számára, mert betekintést nyerhetünk az egyes kórusműhelyekbe, így új hatások érhetnek, s ez mindenkire ösztönzőleg hathat. A találkozó egy baráti találkozás is, amely lehetőséget teremt kapcsolatok kiépítésére és ápolásra, kis agapéval, koccintással egybekötve. A rendezvény egy figyelemfelhívás a fiatalok számára, hogy énekelni, kórusban énekelni jó, a csapatmunka pedig inspiráló tud lenni, s nem csak a kórusban való éneklés során fejtheti ki jótékony hatását." - Hermann Szabolcs (Szatmári Friss Újság)

A 2018-as kórustalálkozó közös énekének videófelvételén Hermann Szabolcs Nyolc Szent István király éneke közül az Országunknak szent királya című ének kórusváltozata hallható, melynek szövege Juhászné Bérces Anikó verse.