Întâlnirea Corurilor Ecumenice din județul Satu Mare
(SZÖK)

Sub patronatul și cu finanțarea Asociației "Hermann Musik" din toamna anului 2016 se organizează bianual această întâlnire corală.

Întâlnirea de la Ciumești dorește să ofere posibilitatea întâlnirii și schimbului de experiență acestor coruri din județ. 

"O astfel de întâlnire este importantă pentru fiecare formație corală pentru că ne oferă prilejul să pătrundem în "atelierul de muncă"  al fiecărui cor, astfel putem primi noi impulsuri și aceasta are un efect benefic asupra tuturor participanților. Întâlnirea este și una colegială, prietenească oferind prilejul legării și păstrării unor legături, fiind urmate de mici agape. Întâlnirea corală are și menirea de a trezi atenția tinerilor , a-i convinge că a cânta, a cânta în cor este bine, iar munca în echipă poate fi inspirativă și poate avea efect benefic nu numai în cântatul în mod organizat." - Hermann Szabolcs (Cotidianul Județean "Friss Újság" Satu Mare)

În 2018, la încheierea întâlnirii corurile reunite, sub conducerea lui Hermann Szabolcs au interpretat din cele opt cântece dedicate lui Sf. Stefan varianta corală a cântecului "Sfântul rege al țării". Textul este poezia scrisă de Bérces Anikó.